Vida Brenna: Halvtidsseminarium

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken – Rausingrummet
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Solveig Jülich
  • Seminarium

Högre seminariet och Engaging Vulnerability-seminariet

Vida Brenna, Uppsala universitet, presenterar halvtidsmanus för sin avhandling om intersektionen mellan omvårdnadspraktiker och pappersarbete på svenska sjukhus kring 1900-talets mitt. Opponent är docent Annika Berg, Stockholms universitet.

Seminarieunderlag på engelska, diskussion på engelska, svenska och norska