100 år i Rasbiologiska institutets skugga

  • Datum: –18.00
  • Plats: Zoom
  • Webbsida
  • Arrangör: Centre for Multidisciplinary Studies on Racism (CEMFOR)
  • Kontaktperson: Jasmine Kelekay
  • Internt

"Rasbiologiska konstruktioner av svarthet och dess samtida konsekvenser”

Det Rasbiologiska institutet i Uppsala bildades för snart 100 år sedan. Det är en del av Sveriges historia, som varken får glömmas eller gömmas.
Under våren 2021 organiserar Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism, CEMFOR, vid Uppsala Universitet ett antal dialogseminarier med forskare och representanter för de svenska minoritetsgrupperna: sverigefinnar, judar, romer och tornedalingar, samt urfolket samer. Ytterligare ett seminarium kommer att handla om Afrosvenskarnas erfarenheter av rasbiologin och dess konsekvenser i tid och rum.

Seminarierna med berörda grupper, organisationer och forskare ska utgöra underlag för planeringen av ett symposium år 2022, som uppmärksammar rasbiologin, det smärtande arvet och dess konsekvenser samt rasismen, som lever kvar än idag.