SINAS-seminarium: "Rumors of Revolt: Uncertain Knowledge of Slave Insurrections in the Nineteenth-Century South"

  • Datum: –17.00
  • Plats: Zoommöte
  • Föreläsare: Sebastian Jobs (Free University of Berlin)
  • Arrangör: Svenska institutet för nordamerikastudier, Engelska institutionen
  • Kontaktperson: Adam Hjorthén
  • Seminarium

Kontakta adam.hjorthen@engelska.uu.se för textunderlag och Zoomlänk.