Institutitet för utbildningsrätt: Utbildningsmiljö & utbildningsrätt - från förskola till forskarexamen

  • Datum: –18.30
  • Plats: Blåsenhus
  • Föreläsare: Talare och seminarieledare är i huvudsak forskare inom rättsvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora samt praktiskt verksamma jurister.
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutet för utbildningsrätt, Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Maja Kristiansson-Gran
  • Konferens

Konferensen inleds med tre huvudtalare under förmiddagen, för att efter lunch övergå till mindre föredrag där konferensdeltagarna kan välja sitt deltagande bland samtida seminarier. Eftermiddagen avslutas med en debatt där vi alla, tillsammans med en panel, diskuterar temat ”Leder hårdare tag till en bättre utbildningsmiljö?” På kvällen äter vi gemensam middag på Norrlands nation.

Program och mer information