Bilder som källmaterial – tips på digitala verktyg

  • Datum: –11.30
  • Plats: Online via Zoom
  • Föreläsare: Sebastian Cöllen och Camilla Larsson
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Camilla Larsson
  • Utbildning

Denna verkstad riktar sig till dig som vill lära dig om digitala verktyg för att hantera och analysera bilder som forskningsmaterial. Ta gärna med dig material från din egen undersökning att testa verktygen på!

Under tillfället kommer vi att titta på några digitala verktyg för att hantera bilder som källmaterial. Exempel på bilder i denna kontext sträcker sig från inskannade handskrifter, fotografier och illustrationer till egen bilddokumentation. Efter att ha deltagit i denna kurs kommer du att ha lärt dig att:

- Hitta och ladda ner bildmaterial från Alvin
- Ladda upp, organisera, annotera och analysera bildmaterialet i Tropy
- Veta hur du kan få vidare hjälp i dina uppgifter och hur du kan hitta andra verktyg om du behöver

Om det finns intresse kommer vi också att visa hur du kan använda och referera till bildmaterialet och analysen i en forskningstext med hjälp av Zotero

Ingen tidigare erfarenhet krävs för att gå denna introduktionskurs.

Tillfället kommer att hållas på engelska vid behov.

Anmäl dig här.

Bilder som källmaterial – tips på digitala verktyg