Högre seminarium: Anna Winlund

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken - alt. Zoom
  • Föreläsare: Anna Winlund, Göteborgs universitet
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Natalia Ganuza
  • Seminarium

Undervisning i grundläggande litteracitet och svenska som andraspråk på gymnasieskolans språkintroduktion