Barn och ungas utsatthet för sex mot ersättning

  • Datum: –12.00
  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Länsstyrelsen Jämtlands län i samverkan med Länsstyrelserna i Västernorrlands, Västerbottens samt Norrbottens län
  • Kontaktperson: Jenny Einebrant
  • Föreläsning

Länsstyrelserna i Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län bjuder in till digital föreläsning om barn och ungas utsatthet för sex mot ersättning.

Hur ser omfattningen ut? På vilka arenor sker det? Vem står för efterfrågan? Hur kan vi prata med unga om detta?

Målgrupp: Vi vänder oss till kuratorer, sjuksköterskor och personal vid elevhälsan i Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Jämtlands webbplats