Bildningens nya vägar - seminarieserie

  • Datum: –15.00
  • Plats: Universitetshuset, sal IX
  • Arrangör: Arrangeras med stöd från Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa & CIRCUS.
  • Kontaktperson: Alexandra Borg och Julie Hansen
  • Seminarium

I seminarieserien »Bildningens nya vägar« välkomnas studenter och universitetsanställda att delta i ett samtal om hur bildningsideal och bildningspraktiker kan fördjupas, granskas och omformuleras.

Bildning framhålls oftast som något positivt och till och med nödvändigt för att stödja demokrati och rättvisa i samhället. Samtidigt är bildning ett begrepp som ger utryck för olika värderingar beroende på hur det definieras och praktiseras.

Seminarieserien inleds med en panel- diskussion med några av initiativtagarna och medarbetarna bakom Literary Agenda, Handelshögskolan i Stockholm.

Literary Agenda är en flerårig satsning, finansierat med stöd av förlaget Natur & Kultur, där studenter vid Handelshögskolan diskuterar samtidslitteratur i läscirklar.  Projektet syftar till att utveckla kulturell kompetens och förmågan till självreflektion och empati.

Inbjudna gäster: 

Tinni Ernsjöö Rappe.
Manager, Art Initiative & Literary Agenda

Lars Strannegård.
Professor, rektor för Handelshögskolan och författare till Kunskap som känns (2021)

Erik Wikberg
Ek. dr, forskare Art Initiative & Literary Agenda

Anmälan

Välkomna!

Bildningens nya vägar - seminarieserie