Föreläsning med Nobelpristagare Michel Mayor

  • Datum: –14.15
  • Plats: www.nordicphysicsdays2021.se/live-sessions
  • Föreläsare: Michel Mayor
  • Webbsida
  • Arrangör: De nordiska fysikersamfunden och institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Carla Puglia
  • Föreläsning

Michel Mayor, Nobelpristagare i fysik 2019, ger en digital föreläsning med titeln "Other Worlds in the Cosmos? The search for planets similar to our Earth and… perhaps sheltering Life!
".

Föreläsningen är öppen för allmänheten och ges i anslutning till de Nordiska Fysikdagarna som arrangeras av de nordiska fysikersamfunden och institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet den 4-6 augusti 2021.

Länk till föreläsningen 

Facebookevenemang

Läs mer om de Nordiska Fysikdagarna 2021