ENES, Torun Zachrisson och Magnus Källström

  • Datum: –20.00
  • Plats: Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/67614437832
  • Föreläsare: Torun Zachrisson och Magnus Källström
  • Kontaktperson: Lasse Mårtensson
  • Föreläsning

Tyde den som kan – Torun Zachrisson och Magnus Källström om utställningen om runor och runstenar på Upplandsmuseet

Trots att de vikingatida runstenarna är Upplands kanske mest karaktäristiska fornlämningar som ständigt väcker ett stort intresse, är utställningen om runor och runinskrifter i Uppland, främst Uppsala län den första i sitt slag. Uppslaget till utställningen kom med den inventering av Uppsala läns runstenar som Upplandsmuseets Robin Lucas utfört på uppdrag av Länsstyrelsen. Till ytan är utställningen inte särskilt stor, men kombinerar kunskapsrika texter och figurer, med interaktiva inslag och filmer. Veporna längs rummet ger landskapskänsla och visar variationen i runstenarnas utformning över tid. Utställningen, som har producerats av Ylva Lewenhaupt i samarbete med Magnus Källström och Torun Zachrisson, har ambitionen att vara en bildningsresa.

Under vårt föredrag kommer vi att ge exempel på olika typer av runinskrifter som vi valt att presentera ur Upplandsmuseets respektive Museum Gustavianums samlingar, där man kan följa bruket av runorna fram till idag. Den runinskrift som man antagit var Upplands äldsta runinskrift, inristad på en krukskärva från romersk järnålder funnen vid gravfältet Dragby i Skuttunge, satte oss på prov och visar att en utställning i sig kan generera ny grundforskning. Vi kommer att ge en översikt av utställningens innehåll, liksom kort berätta om de utflyktsguider tagits fram där man själv kan ta sig runt till vikingatida runstenar liksom den populärvetenskapliga boken Tyde den som kan, som är under utarbetande och som kommer att ge en fördjupad kunskap om Upplands runstenar. I boken syntetiserar olika specialister nya forskningsrön inom området runor och runinskrifter i Uppland. Boken kan på sätt och vis ses som en efterföljare till Otto von Friesens klassiker Upplands runstenar. En allmänfattlig öfversikt, som utkom 1913.