Högre seminarium: Staffan Fridell

  • Datum: –16.00
  • Plats: Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/61189628372
  • Föreläsare: Staffan Fridell
  • Kontaktperson: Lasse Mårtensson
  • Seminarium

Ordklok: en populärvetenskaplig etymologisk ordbok

Jag har skrivit en ordbok som försöker att så enkelt som möjligt förklara släktskap och ursprung för det grundläggande svenska ordförrådet. Det är även den första svenska ordboken som systematiskt anger vilka ord som är besläktade med varandra. Tonvikten på släktskap har inneburit att jag har begränsat mig till ord med germansk etymologi, dvs. arvord och lånord från andra germanska språk. På seminariet presenterar jag Ordklok och redogör för syften, avgränsningar och problem.