Högre seminarium: Henrik Williams

  • Datum: –16.00
  • Plats: Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/68178060890 16-2041, Stora seminarierummet
  • Föreläsare: Henrik Williams
  • Kontaktperson: Lasse Mårtensson
  • Seminarium

Rökstenen och Ragnarök – apokalyps och klimatkatastrof

Rökstenen innehåller världens längsta och kanske mest svårtolkade runtext. En nytolkning av ett tvärvetenskapligt forskarteam ifjol hävdade att inskriften handlar om en fars sorg över sin sons död och hur han uttrycker den i religiösa termer samt dessutom vittnar om Fimbulvintern. Henrik Williams har sedan dess forskat vidare och i oktober utkommer en populär och vetenskaplig bok med en reviderad helhetstolkning av inskriften. Rökstenen framstår här som Nordens viktigaste religionsvetenskapliga text från äldre vikingatid.