Andreas Stokke: "Fictional Names and Co-Identification"

  • Datum: –12.00
  • Plats: Zoom (kontakta Matti Eklund för länk)
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Matti Eklund
  • Seminarium

Högre seminariet i teoretisk filosofi

Andreas Stokke, Uppsala universitet: "Fictional Names and Co-Identification"