Lisa Hecht: "Remembering the Past in Diverse Societies"

  • Datum: –13.00
  • Plats: Zoom (kontakta Folke Tersman för länk)
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Folke Tersman
  • Seminarium

Högre seminariet i praktisk filosofi

Lisa Hecht, London School of Economics: "Remembering the Past in Diverse Societies"