Orri Stefansson: "Should I offset or should I do more good?"

  • Datum: –13.00
  • Plats: Zoom (kontakta Folke Tersman för länk)
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Folke Tersman
  • Seminarium

Högre seminariet i praktisk filosofi

 Orri Stefansson, Institutet för framtidsstudier: "Should I offset or should I do more good?"