Disputation: Monument, minne, museum. Stockholms slott under det långa 1900-talet – Rebecka Millhagen Adelswärd

  • Datum: –13.00
  • Plats: Zoom via länk och Humanistiska teatern, campus Engelska parken, Uppsala. Begränsat antal platser.
  • Doktorand: Rebecka Millhagen Adelswärd, doktorand i konstvetenskap.
  • Om avhandlingen
  • Arrangör: Konstvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Azul Tarazona, kommunikatör
  • Disputation

Disputation i ämnet konstvetenskap. Fakultetsopponent är docent Magnus Olausson, Nationalmuseum. Mer om avhandlingen (abstract) via länk på webbsidan.

Boken kommer att finnas till försäljning utanför Humanistiska teatern under disputationen. Obs! Endast Swish. Boken finns annars även att köpa i butiken på Carolina Rediviva (kort/kontanter).

Anmälan för deltagande på plats eller via Zoom. Begränsat antal platser i Humanistiska teatern, blir salen full måste vi be de som önskar delta att ansluta sig till Zoom. Zoomlänk erhålles tidigast dagen före disputationen via e-post.

Sluttiden är ungefärlig då tid ges för betygsnämndens efterföljande möte. Frivilligt att återansluta på Zoom efter att själva disputationen är över för att delta vid delgivande av resultatet. Detta kan ta någon timme eller längre.

Obs! Universitetet har återgått till vanlig undervisning, dvs. finns inga restriktioner eller begränsningar vad gäller avstånd eller antal personer i undervisningslokalerna. Väl utanför teatern och på gemensamma ytor ber vi alla att tänka på avståndet!