Wave energy converter: Hydrodynamics and control

  • Datum: –12.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Siegbahnsalen, 10101, Ångström
  • Föreläsare: Tatiana Potapenko
  • Kontaktperson: Tatiana Potapenko
  • Licentiatseminarium

Licentiatseminarium.

Zoom-länk till presentationen: https://uu-se.zoom.us/j/61750384325