Licentiatseminarium

Avhandlingens titel: "The Ext-algebra of standard modules over dual extension algebras". Opponenten är Lutz Hille från Münsters universitet.

Seminariet äger rum på Ångströmlaboratoriet men det är även möjligt att delta via Zoom.