Högre seminariet

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Sal 2-0047
  • Föreläsare: Lars Berglund & Maria Schildt
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Mattias Lundberg
  • Seminarium

Titel: "Translatio Musicae, Rome – Antwerp – Stockholm: Circulation and Adaptation of Italianate Music, c. 1650–80"