Slutseminarium

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken Sal 2-0047
  • Föreläsare: Helen Rossil
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Mattias Lundberg
  • Seminarium

Slutseminarium på Helen Rossils avhandling om folklig religiös sång i Danmark. Föropponent: Docent Märta Ramsten. OBS! Seminariet hålls på svenska och danska.