Högre seminarium: Karin Milles

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken Nordiska språks seminarierum (16-2041) eller via Zoom https://uu-se.zoom.us/j/64355241509
  • Föreläsare: Karin Milles
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Björn Melander
  • Telefon: 0707709224
  • Seminarium

Feministiska broderimemer på sociala medier – kunskap, kamp och kamratskap

Feministiska broderimemer som sprids på sociala medier kan ses som vitala delar av en digital och nätverkad skriftkultur. Broderimemerna skapas i skärningspunkten mellan traditionell broderi- och ordspråkskultur och nutida internetkultur. Med hjälp av bland annat humor kan memerna sprida kunskap, skapa närhet mellan feminister och uppmana till politisk handling. Med hjälp av ett par fallstudier försöker jag, Elisabeth Drion och Hanna Söderlund ta reda på vilka textuella, visuella och interaktionella resurser som broderimemerna använder för detta. På seminariet vill jag presentera en del av vårt insamlade material och diskutera metodiska och etiska problem, teoretiska ingångar och möjliga analyser.