Högre seminarium: David Håkansson, Sara Stymne, Johan Svedjedal & Carin Östman

  • Datum: –16.00
  • Plats: Nordiska språks seminarierum (16-2041) eller via Zoom https://uu-se.zoom.us/j/63673073671
  • Föreläsare: David Håkansson, Sara Stymne, Johan Svedjedal & Carin Östman
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Björn Melander
  • Telefon: 0707709224
  • Seminarium

Språkhistorien och fiktionsprosan

Språkförändringsmönster i svensk skönlitteratur 1830–1930

Som en ”rikt givande källa till allmänspråklig förnyelse”. Så beskriver Sven Engdahl (1962) skönlitteraturens roll i den språkliga förändringsprocessen under 1800-talets slut. Att skönlitteraturen ansågs vara delaktig i den språkliga förnyelseprocessen runt förra sekelskiftet är känt sedan tidigare, men samtidigt har den spelat en märkligt undanskymd roll i svensk språkhistorieskrivning – även om vissa skönlitterära verk flitigt har utnyttjats för att markera gränser mellan olika språkhistoriska perioder (som August Strindbergs Röda rummet).

 

Vid vårt seminarium ska vi ge en första rapport från ett nystartat projekt som med stöd av Vetenskapsrådet bedrivs som ett samarbete mellan datorlingvistik, litteraturvetenskap och nordiska språk vid Uppsala universitet: Hur skönlitteraturen gjorde svenskan modern. Inom projektet sätter vi sökarljuset mot fiktionsprosan i syfte att kunna ge en mer heltäckande bild av modern svensk språkhistoria. Under seminariet kommer vi att presentera några preliminära resultat från projektet, men vi ska också på ett mer övergripande plan diskutera skönlitteraturens roll i svensk språkhistorisk forskning.