Cross-disciplinary translations on cognition and expectations: The placebo effect and autism anthropology

  • Datum: –15.00
  • Plats: (kontakta Erika Sigvardsdotter för anmälan, seminariet kan på kort varsel ställas om till digitalt via Zoom) Rausingrummet, hus 6
  • Arrangör: Centrum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap
  • Kontaktperson: Erika Sigvardsdotter
  • Seminarium

MHS-seminariet

Centrum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap bjuder in till MHS-seminarium med titeln “Cross-disciplinary translations on cognition and expectations: The placebo effect and autism anthropology”. Seminariet hålls på engelska. Presenterar gör:

Karin Jensen Docent vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet, med presentationen "Faith, hope, and placebo effects - exploration of placebo responses among individuals with intellectual disabilities" och

Ingela Visuri, lektor i religionsvetenskap, Dalarnas högskola, med presentationen "Supernatural relations and imaginary worlds in autism: a mixed methods approach".

Vi siktar på att genomföra seminariet fysiskt, på plats i Rausingrummet, Hus 6 Engelska parken. Dock kan seminaret komma att styras om till digitalt via zoom med kort varsel, så anmäl dig genom att maila erika.sigvardsdotter@idehist.uu.se, så får du information om detta.

Mer om Karin Jensen: https://medarbetare.ki.se/people/karin-jensen

Mer om Ingela Visuri: https://www.du.se/sv/om-oss/personlig-presentation/?userId=1998846680