Stefano Fogelberg Rota: "Ledsagare i den eviga staden: Guideböcker och reseskildringar till Rom under 16- och 1700-talen"

  • Datum: –16.00
  • Plats: Seminariet sker i hybridform på plats och via zoom. Mejla Paula Henrikson eller Christina Kullberg för länk. 6-0022
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen och Reselitteraturseminariet (RELS)
  • Kontaktperson: Paula Henrikson, Christina Kullberg
  • Seminarium

Högre seminariet i litteraturvetenskap och Uppsala Reselitteraturseminarium (RELS)

Stefano Fogelberg Rota, docent och lektor i litteraturvetenskap vid Södertörns högskola, presenterar aktuell forskning. Mer information meddelas senare.

Ordf.: Henrikson och Kullberg