STS-sem: Alexandra Waluszewski "Follow the pig: om livsmedelsindustri och antibiotikaresistens"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ekonomikum K412
  • Föreläsare: Prof. Alexandra Waluszewski (Ekonomisk-historiska inst, UU)
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen / Uppsala STS
  • Kontaktperson: Daniel Normark
  • Seminarium