Sam Holmqvist och Sara Sylvén: ”Vad är en kvinna?”

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken Eng6-0022
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Anna Williams
  • Seminarium

Högre seminariet i litteraturvetenskap

”Vad är en kvinna?” FD Sam Holmqvist (Södertörns högskola) och MD Sara Sylvén (Uppsala universitet) inleder en diskussion om aktuella frågor kring vad som beskrivits som den nya synen på kön. 

Frågor om kön, könsroller, kropp och ideologi har aktualiserats i debatter och nyutkomna böcker, bland annat Kajsa Ekis Ekmans Om könets existens – tankar om den nya synen på kön (2021) och antologin Vad är en kvinna? Språk, materialitet, situation (2021). Seminariet inleds av litteraturforskaren Sam Holmqvist och psykiatrikern Sara Sylvén. Sam Holmqvist har skrivit flera artiklar om svensk könshistoria, bland annat om transmannen Andreas Bruce (Gender & History, kommande) och den feminine Uppsalakonditorn Aron Forss (Men & Masculinities, 2021). För närvarande arbetar hen med en monografi om stortjuven Lasse-Maja samt med en databas för HBTI-litteratur, infrastrukturprojektet QUEERLIT. Sara Sylvéns forskning är inriktad framför allt på anhöriga till transpersoner. Genom intervjuer både under och efter de anhörigas "resa" genom utredning och behandling utforskas både deras upplevelse av vården och samhällets syn på könsdysfori. 

Ordf.: Williams