Lic.seminarium: "On the dissolution of transition metals from cathode materials"

Yonas Tesfamhret håller sitt licentiatseminarium/försvarar sin lic.avhandling med titeln "On the dissolution of transition metals from cathode materials" i ämnet kemi med inriktning mot oorganisk kemi.

Handledare: Univ.lektor Reza Younesi, Institutionen för kemi - Ångström, Oorganisk kemi

Seminariet kommer att hållas via zoom: https://uu-se.zoom.us/j/63715884105 
(OBS! Kontakta föreläsaren eller handledaren innan seminariet börjar för att få tillgång till login-kod till seminariet.)