Exegetiska dagar: Bibeln i politiken

Årets exegetiska dagar handlar om politiska bibelbruk i samtiden.

Dagen bjuder på tre internationella key notes. 
Athalya Brenner-Idan jämför det politiska samtalet i Israel och Nederländerna under pandemin. Andrew Mein ger perspektiv på politiska bibelbruk under första världskriget och hur det också präglat forskningen om Israels historia. Karin Berber Neutel talar om nationalistiska partiers användning av det "bibliska kulturarvet", framför allt  i Tyskland och Norden.  
 

För deltagande via Zoom krävs ingen föranmälan.

Zoom-länk: https://uu-se.zoom.us/j/66198340728 

För deltagande på plats meddela Hanna Liljefors

 

Program: 

11.15-12.30 
Prof. em Athalya Brenner-Idan (Amsterdam/Tel Aviv)
“Bible, theology and politics in times of pandemics”
Respondent: Dr Sebastian Selvén (Falun)

14:00-15.15  
Dr Andrew Mein (St Andrews)
“British Biblical Scholarship and Political Propaganda during the First World War”
Respondent: Dr Valérie Nicolet (Paris)

15.45 - 17.00 
Dr Karin Berber Neutel (Umeå) 
"The Bible in Anti-Migration Politics in Northern Europe"
Respondent: Dr Hanna Stenström (Stockholm)