Samuel Åsberg - Avhandlingsplan

Avhandlingsplan angående studie av Amos Yongs politiska teologi (Samuel Åsberg).

Samseminarium tillsammans med högre seminariet för systematisk teologi vid Uppsala universitet. 

Institutet för Pentekostala Studier samarbetar med olika högre seminarier vid Uppsala universitet och Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT).
Anmälan till seminarier görs till torbjorn.aronson@crs.uu.se