Urban Lundberg och Annika Berg: "En svindlande uppgift. Svensk biståndspolitik 1945-1975" (bokpresentation)

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Rausingrummet, hus 6
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Jenny Andersson
  • Seminarium

Högre seminariet

En svindlande uppgift – Sverige och biståndet 1945–1975 (Urban Lundberg, Annika Berg, och Mattias Tydén, red. Ordfront 2021) utspelar sig i glappet mellan vision och verklighet i svensk biståndspolitik. Sveriges satsningar på bistånd, eller u-hjälp som det också kallades, kan kopplas till ett framtidsop- timistiskt utvecklingstänkande och en internationalistisk ideologi, men också till en pågående och komplicerad avkoloniseringsprocess och till rädslor för en förväntad befolkningsexplosion i Tredje världen. Utmaningarna var många. Biståndet krävde etablering av ett helt nytt politikområde på hemmaplan såväl som praktisk verksamhet i annorlunda länder långt borta – och därtill en förmåga att navigera mellan öst och väst under kalla krigets höjdpunkt. Boken bygger i hög grad på tidigare oanvänt material i Sidas och dess föregångares arkiv. Det blir tydligt hur en lång rad olika intressen möttes i det svenska biståndet och i Sveriges relationer till efterkrigstidens vaknande globala värld.