Marie Gelang: "Retoriska aspekter på en teaterrepetition"

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken Eng6-0022
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Otto Fischer
  • Seminarium

Högre seminariet i retorik

I presentationen utforskas tajming, kairos, i mänsklig interaktion genom att analysera ickeverbal kommunikation. Förmågan att tajma, att kunna göra ”rätt sak vid rätt tidpunkt” är viktigt för retorisk handlingsfrihet. Vilka är de tysta ickeverbala processerna i mänsklig interaktion, och hur påverkar de möjligheten för kairos? Det empiriska materialet består av inspelade teaterrepetitioner där en regissör arbetar med två skådespelare.

Om tiden medger och intresse finns delger jag gärna ytterligare en studie i vilken teaterns professionella språk analyseras. I teaterrepetitioner är det vanligt att en regissör, eller en ensemble, utvecklar ett eget sätt att tala om sin yrkesutövning. I den här studien undersöks hur de två metaforerna håll och mätta samt tillhörande gester förstås och används i en teaterrepetition.

Ordf: Fischer