Styrelsesammanträde

  • Datum: –12.00
  • Föreläsare: FoSam:s styrelse sammanträder.
  • Arrangör: Forum för samverkan
  • Kontaktperson: Lars Olsson
  • Sammanträde