Forskningsseminarium i etnologi: Etnologen och bilden av människan som kulturvarelse, Carina Johansson

  • Datum: –12.00
  • Plats: Delta i zoom-möte https://uu-se.zoom.us/j/61397646130
  • Föreläsare: Carina Johansson, forskare och universitetslektor.
  • Arrangör: Institutionen för kulturantropologi och etnologi
  • Kontaktperson: Camilla Asplund Ingemark
  • Seminarium

”Jag hoppas få igång en diskussion om hur vi etnologer använder bilder i vår forskning, både som en del av vårt material, liksom i presentationer, rapporter och avhandlingar. Det är något som skulle kunna utvecklas mycket, eller i alla fall behöver vi reflektera mycket mer över bild i relation till text, för nu är bilder något tämligen bortglömt och styvmoderligt behandlat.”

Ingen text behöver läsas i förväg.