Ekrem Çetinkaya – Slutseminarium

  • Datum: –17.00
  • Plats: Zoom (kontakta Pauliina Remes för länk)
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Pauliina Remes
  • Seminarium

Högre seminariet i filosofins historia

(OBS! Tiden.)

Slutseminarium för Ekrem Çetinkaya och avhandlingen Aristotle on Perceptible Qualities. Opponent är Mark Eli Kalderon, University College London.