Utbildning om aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering i arbetsliv och utbildning

HR-avdelningen och studentavdelningen erbjuder prefekt, VHR och LV-ombud att delta i en utbildning som fokuserar på aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering i arbetsliv och utbildning.