Disputation: Health Information Systems Interoperability

Grace Kobusinge försvarar sin doktorsavhandling Health Information Systems Interoperability: Towards a Managing as Designing Approach vid Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Göteborgs universitet