Chris Haffenden: "A Romantic right to be forgotten"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Rausingrummet, hus 6
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Solveig Jülich
  • Seminarium

Högre seminariet

Chris Haffenden, Uppsala universitet, presenterar ett textunderlag med titeln ”A Romantic right to be forgotten? Frances Burney, John Soane, and the destruction of personal memory”, som är en del av forskningsprojektet Self-erasure and practices of motivated forgetting in nineteenth-century Britain


Seminarieunderlag på engelska, diskussion på engelska och svenska