Forskningsseminarium i Etnologi med Owe Ronström, Carina Johansson och Camilla Asplund Ingemark

  • Datum: –12.00
  • Plats: Meddelas senare
  • Föreläsare: Owe Ronström, professor Carina Johansson, universitetslektor Camilla Asplund Ingemark, universitetslektor
  • Arrangör: Institutionen för kulturantropologi och etnologi
  • Kontaktperson: Camilla Asplund Ingemark
  • Seminarium

Ansökan om narrativ och hållbarhet