Intersecting Histories: Race and Judaism

  • Datum: –15.00
  • Plats: Hus 22, sal 1017 och Zoom
  • Föreläsare: Professor David Nirenberg, University of Chicago
  • Webbsida
  • Arrangör: Forum för judiska studier
  • Kontaktperson: Lars M. Andersson
  • Seminarium