Filmvisning: Den ogröna vinden

  • Datum: –17.00
  • Plats: Zoom Sal 22-1017, Hus 22
  • Föreläsare: Filmvisningen följs av samtal under ledning av Arne Müller, journalist, med medverkande i filmen renskötare Henrik Andersson, Gällivare skogssameby,  docent Eva Charlotta Helsdotter, CEMFOR, filmmakare Petri Storlöpare, samt Elle Eriksson, Tina Eriksson, Michael Eriksson, samtliga är renskötare i Flakabergsgruppen Gällivare skogssameby. Kommentarer av Irene Molina, professor i kulturgeografi och vetenskaplig ledare vid CEMFOR.
  • Arrangör: Dàlkke: Indigenous Climate Change Studies: FORMAS, och Sameednama friddja universitehta/Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism
  • Kontaktperson: Eva-Charlotta Helsdotter
  • Föreläsning

Den ogröna vinden: samiska och naturvetenskapliga perspektiv på fossilberoende och miljöförstörande vindkraftsdesign, 2021, 18 min. Hur kan rasismforskning ge ett bidra till förståelse av pågående vindkraftsexploatering i samiska områden?

Stora vindkraftsindustriområden med upp till 1000 vindkraftverk är under planering och byggnation i Sábme - samiska områden. Svenska staten såväl som aktörer på energimarknaden, allmänhet, ideella miljöorganisationer och klimataktivister framhåller vindkraften som grön, fossilfri och miljövänlig, men stämmer det verkligen?

Plats: sal 22-1017 Engelska parken - sänds också via Zoom här https://uu-se.zoom.us/j/64490948640