Återrapportering från konferenser

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken Stora konferensrummet 16-3062 samt Zoom
  • Arrangör: Slaviska seminariet
  • Kontaktperson: Magdalena Slyk
  • Seminarium

Återrapportering från konferenser
Ordförande: Magdalena Slyk. Språk. svenska