Pandemic racism (titel TBA)

  • Datum: –15.00
  • Plats: (kontakta Erika Sigvardsdotter för anmälan, seminariet kan på kort varsel ställas om till digitalt via Zoom) Rausingrummet, hus 6
  • Arrangör: Centrum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap
  • Kontaktperson: Erika Sigvardsdotter
  • Seminarium

MHS-seminariet

Centrum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap bjuder in till MHS-seminarium med preliminär titel ”Pandemic Racism”.

Forskare knutna till Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR) presenterar pågående och planerad forskning om covid-19-pandemin.