UPPSKJUTET: Matilda Amundsen Bergström: "Ett lycksaligt liv. Kvinnors moralfilosofi i 1600- och 1700-talens Skandinavien"

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken 6-0023
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen och Tvärvetenskapligt 1700-talsseminarium i Uppsala
  • Kontaktperson: Otto Fischer
  • Seminarium

Tvärvetenskapligt 1700-talsseminarium i Uppsala

OBS: Seminariet är uppskjutet till VT 2022

Matilda Amundsen Bergström är postdoktor vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet.

Abstract:
Vad är ett gott liv? Och vem bestämmer det? Under 1600- och 1700-talet diskuterade ett antal skandinaviska kvinnor dessa fundamentala filosofiska frågor i filosofiska skrifter, romaner, tidskrifter, psalmer, dikter och andaktsböcker. Hur gjorde de sina röster hörda? Och hur utmanar dessa röster konventionella narrativ om tidigmodern moralfilosofi?

Ordf.: Fischer