Digitalt frukostseminarium: Bostadsmarknaden för unga vuxna

  • Datum: –10.15
  • Plats: Seminariet sänds via Zoom
  • Arrangör: Institutet för bostads- och urbanforskning
  • Kontaktperson: Ulrika Wahlberg
  • Seminarium

Unga vuxna är en grupp som har svårt att komma in på bostadsmarknaden.
Hur fungerar tilldelningen av hyresbostäder för unga?
Hur kan man underlätta för unga vuxna att få tillträde till bostäder?
Vilken roll spelar ”rika förädrar”?

Hela seminariet sänds via Zoom.

Alla deltagare som inte är med i panelen ombeds ha sina mikrofoner avstängda.
Ställ gärna frågor via chatten.
Frågor besvaras av informatör ulrika.wahlberg@ibf.uu.se