Seminarium: Stärk ditt internationella samarbete - möjligheter för forskare och lärare vid Uppsala universitet

För forskare och lärare vid Uppsala universitet finns det många möjligheter att förbättra sitt internationella samarbete. Detta seminarium ger en översikt över några av de möjligheter som finns tillgängliga för dig vid Uppsala universitet. Seminariet kommer att fokusera på praktiska frågor och ge en uppfattning om vilka finansieringsmöjligheter som kan vara relevanta för dig, samt tips om ansökan.

Seminariet kommer att presentera följande områden:
- Finansiering för internationell mobilitet (konferenser, undervisning, professionell utveckling)
- Finansiering för utbytesstudenter, doktorander, forskare och lärare
- Seed funding & initiation grants för att utveckla samarbete inom utbildning och forskning
- Globala möjligheter tillgängliga via Uppsala universitets internationella nätverk
- Möjligheter att utveckla internationella projekt

Seminariet anordnas av Junior Faculty i samarbete med Avdelningen för internationalisering vid Uppsala universitet.

För att delta i seminariet, registrera dig här: https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/31343

Observera att antalet platser är begränsat och att seminariet kommer att hållas på engelska.

Välkommen!