Disputation Ana Belen Iglesias Gonzalez, Zebrafiskens neuronala nätverk

  • Datum:
  • Plats: Universitetshuset, sal IV room IV in the Main University Building/ https://uu-se.zoom.us/j/64619539032
  • Doktorand: Ana Belen Iglesias Gonzalez, doktorand, Zebrafiskens neuronala nätverk
  • Om avhandlingen
  • Arrangör: Dept of Neuroscience
  • Kontaktperson: Cecilia Yates
  • Telefon: +46704250571
  • Disputation

Avhandlingens titel: "Diving into the zebrafish locomotor network. A study on dI6 diversity: dmrt3a and wt1a interneurons"

Room: IV in the Main University Building or Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/64619539032

Ana Belen Iglesias Gonzalez disputation i medicinsk vetenskap för avläggande av medicine doktorsexamen
Huvudhandledare: docent Henrik Boije
Biträdande handledare: professor Klas Kullander
Opponent: Research Director Filippo Del Bene, Institut de la Vision, Frankrike
Ordförande: professor Svante Winberg
Examinator: professor Svante Winberg
Betygsnämnd: forskare Francois Lallemend, Karolinska institutet, docent, forskare Marcel den Hoed, docent, universitetslektor Greta Hultqvist, professor Svante Winberg (extra medlem)