”Historikerna och arkiven”

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Rausingrummet, hus 6
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Hannah Siegrist
  • Seminarium

Seminarium

Doktorander samt andra intresserade vid institutionerna för Idé- och lärdomshistoria och ABM är varmt välkomna att delta i ett seminarium med presentation av pågående forskning samt efterföljande tillfälle för frågor och diskussion.

De inbjudna gästerna – Samuel Edquist (Mittuniversitetet), Emma Pihl Skoog (Södertörns högskola) och Maria Cavallin Aijmer (Göteborgs universitet) – kommer att berätta om sitt forskningsprojekt Historikerna och arkiven: historievetenskap och arkivteori i Sverige 1880–2020. I projektet, som finansieras av Vetenskapsrådet, studerar de relationerna mellan historievetenskap och arkivvetenskap från sent 1800-tal till idag. Projektet syftar till att besvara frågor kring hur man inom historievetenskapen förhållit sig till arkiven, arkiv som ett särskilt teoretiskt eller akademiskt område, vilka uttryck den arkivaliska vändningen tagit sig i Sverige, och på vilka sätt har detta påverkat såväl arkivvetare som historiker och andra forskare.

De tre deltagande forskarna är alla historiker och – nu eller tidigare – verksamma inom arkivvetenskapen.

Seminariet ingår som en del i en läskurs för och av Vida Sundseth Brenna, Ida Grönroos och Hannah Siegrist, doktorander vid institutionerna för Idé- och lärdomshistoria respektive ABM.

Anmälan om deltagande görs till Hannah Siegrist eller Ida Grönroos senast fredagen den 26:e november.