Disputation: In The Age of IoT: Exploring Public Sector Smartness

Ott Velsberg försvarar sin doktorsavhandling In The Age of IoT: Exploring Public Sector Smartness, vid Umeå universitet

Opponent: Professor Ulf Melin, Linköpings universitet