Disputation: Datafication in Public Health Surveillance: Making Authoritative Accounts

  • Datum: –16.00
  • Plats: Ekonomikum Hörsal 1, Ekonomikum, Uppsala
  • Doktorand: Martin Stojanov
  • Om avhandlingen
  • Arrangör: Institutionen för informatik och media
  • Kontaktperson: Golondrian Janke
  • Disputation

Martin Stojanov försvarar sin doktorsavhandling Datafication in Public Health Surveillance: Making Authoritative Accounts, vid Institutionen för informatik och media, Uppsala universitet.

Opponent: Professor Eivor Oborn