Informationsträff om forskarskola i medicinsk humaniora

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken 22-0031 (bottenplan invid Humanistiska teatern)
  • Arrangör: Centrum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap
  • Kontaktperson: Ylva Söderfeldt
  • Mottagning

CMHS bjuder in till mingel och förhandsinformation om den forskarskola i medicinsk humaniora som kommer att starta under 2022. CMHS föreståndare Ylva Söderfeldt håller en kortare presentation om forskarskolan och det kommer att finnas möjlighet att hitta potentiella samarbetspartners och nya handledarkollegor. Mottagningen äger rum i sal 22-0031 (bottenplan invid Humanistiska teatern). Lättare förtäring
bjuds. Vi hälsar alla varmt välkomna och ber om anmälan via nedanstående
formulär senast den 23/11.
https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/32750

Kontakt och mer information:
Ylva Söderfeldt, föreståndare CMHS: ylva.soderfeldt@idehist.uu.se